Minden a kapcsolataidon múlik. Mennyire vagy tisztában magaddal, a környezeteddel – legyen az párkapcsolat, üzleti kapcsolat vagy bármely emberi kapcsolatod. Hogyan tudod az ezekben rejlő elakadásokat felismerni és helyre tenni. Hogyan tudsz jobb üzleti vagy partnerkapcsolatokat, harmonikusabb emberi kapcsolatokat létrehozni. Hogyan tudsz sikeres és egyúttal boldog is lenni. A Contact Flow Method® ezeket a területeket öleli fel, ebben nyújt támogatást.

Alapvetően a kapcsolataink határoznak meg bennünket. Nem feltétlenül a mennyiségük, sokkal inkább a minőségük. Nemcsak másokhoz kapcsolódunk általuk, hanem bennük tükörként megláthatjuk önmagunkat is. A kapcsolatokban ugyanis mindig jelen van valamilyen érzelem. Pozitív, negatív egyaránt. S minthogy a kapcsolatok tökéletes lehetőséget biztosítanak az önismeretre, az út az Érzelmi Tudatosságon keresztül vezet.

Vissza a Contact Flow Method® kurzus oldalra » 

 

KAPCSOLATOK – „CONTACT”

Az ember alapvető igénye a valahová tartozás. Bár vannak, akik nem akarnak sehová sem tartozni, nos, ők a sehová nem tartozni akarók közé tartoznak…

A másik alapvető igény a biztonságra való törekvés, amely mélyen, a gyermekkorba nyúlik vissza.

A kapcsolódás mindennapos része az életünknek. Minden pillanatban kapcsolódunk – akár tisztában vagyunk vele, akár nem. Kapcsolódunk önmagunkkal, másokkal és a világgal. Kapcsolódunk a szavakon, a pillantáson, egy érintésen keresztül. Vagy amikor lélegzünk, eszünk, iszunk, vagy amikor váratlan ötleteink, sugallataink vannak. A kapcsolódás számtalan formában lehetséges.

Az, hogy a kapcsolódások mennyire felületesek vagy mélyek, már rajtunk múlik. Ez továbbvisz bennünket a szabadság, függetlenség, a kötődés, elköteleződés és függés témaköréhez.

Egy párkapcsolatban közösséget vállalunk, „én” előtt a „mi” érett döntése, amelyhez szükséges a bizalom, a kölcsönös tisztelet, az önismeret és a tiszta értelemben vett szeretet. Tévedés, hogy egy kapcsolat a szabadság halála. A szabadságot nem veheti el senki, azt csak Te adhatod oda. Az igaz Szerelem nem tart fogva, hanem megadja a szabadságot mindkét fél számára. Mert a kapcsolatban megélt szabadság megtartó ereje a legerősebb.

A függetlenség azt jelenti, hogy valaki mások ráhatásától mentesen működik. Azaz megvan az önállósága és autonómiája fizikailag és szellemileg egyaránt. A szabadság szó hasonlóan egyfajta külső beavatkozástól való függetlenséget jelent, amely szintén lehet fizikai vagy szellemi. Az utóbbi egyfajta belső szabadság. Amikor azt érzed: „lehetőségem van…”. Az, hogy élsz-e vele vagy sem, már rajtad múlik. Hogy le tudod-e vetni belső béklyóidat, a Benned kialakult (ön)korlátozásokat, korlátozó hitrendszereket.

Vannak szabadság/függetlenség megszállottak. Ők valójában félnek a mély kötődéstől, az elköteleződéstől. Ők valójában nem élik a szabadságot, ők a szabadsághajhászás vagy a kötődésfélelem rabjai.

A kötődés és függőség közt vékony választóvonal van. A kötődés az egymáshoz tartozás tiszta érzése, amiben egyedül lenni éppen olyan biztonságos és felemelő, mint a másikkal. A függőségben azonban önmagunkkal lenni fájdalmas, és ezt a fájdalmat csak függőségünk tárgya oldhatja fel.

Ahhoz, hogy el tudj köteleződni, a kötődés biztonságot kell jelentsen számodra. Ez a biztonság pedig pici gyerekkorban születhetett meg, amikor édesanyád ölelő karjaiban növekedtél. Ha ezek a karok eltaszítottak, vagy ha öleltek, de fájóan vagy fullasztóan szorítottak, akkor a biztonság félelemmé alakult. A kötődéstől, és így az elköteleződéstől való félelemmé.

Nincs egységes recept. Mindenkinek más jó. Bármiben jól érezhetjük magunkat. A kérdés csak az, valóban ez a jó Neked, vagy csak megszoktál valamit, kompenzálsz, vagy félsz valamitől.

Az, hogy kinek mennyi szabadságra, függetlenségre van szüksége, vagy hogyan tud kötődni, milyenek a kapcsolatai, két dologtól függ. Az egyik a személyiségünk, a másik pedig a hozott szülői mintáink. A személyiségjegyeink alapján vannak, akiknek szorosabb kapcsolódási igényeik vannak, és vannak, akiknek nagyobb térre van szükségük. Ezek alapvető személyiségjegyek. A másik tényező pedig a szülői minták, amelyeknek tudatosan vagy tudattalanul, vagy meg akarunk felelni vagy csak azért sem, azaz lázadunk ellenük.

Persze egy dolog, hogy mid van, a másik, hogy mit kezdesz vele. S Te mit kezdesz azzal, amilyen vagy, amivé váltál? Ez már az önismeretről, az önfejlesztésről és a tudatosságról szól. Tudni, hogy mi történik, miért történik – bennünk és körülöttünk. Mert nem az a fontos, mi történik, hanem hogy hogyan érzed magad mindeközben.

S itt jön az …

 

ÉRZELMI TUDATOSSÁG – „FLOW”

Az ember alapvetően érzelmi lény. Az érzelem pedig egy, valamely történésre adott, ösztönös reakció. Azonban az állatvilág ösztönlényeitől bennünket, embereket a gondolkodás különböztet meg. A tud-at-osság. A tudás, a tudat, amely fejleszthető, és amely kiemel bennünket két-, négy-, hat-, nyolc- vagy százlábú, adott esetben láb nélküli társaink közül. A humort félretéve: mindaddig, amíg engedjük, hogy az érzelmeink ösztönös szinten maradjanak megértés és feldolgozás nélkül, nos, elvisznek bennünket egy olyan labirintusba, ahonnan kemény munkával lehet csak kikecmeregni.

Azok építenek játszi könnyedséggel légvárakat, s élnek rózsaszínű buborékban, illúziók tömkelegében, akikben sérült vagy hiányzik a hit és bizalom. A tiszta bizalom. Amikor nem akarjuk kontrollálni azt, ami van, ami lesz. Amikor döntéseinket nem előre hozzuk meg, hanem azok a pillanatban, tisztán, érzelmi befolyásoktól mentesen születnek meg.

Bármilyen hihetetlen is, az érzelmeinkből teremtünk valóságot. Az, hogy valami siker vagy kudarc, veszteség vagy ajándék, csak nézőpont kérdése. Érzelmileg nem a körülményekben, hanem a projektekben, a kapcsolatokban, az életünkben kellene benne lennünk. Akkor nem sodornának tévútra és illúzióba csalóka érzelmeink. Akkor a dolgok fölé emelkedve, kívülről, felülről, objektíven látnánk, mi is történik bennünk és körülöttünk. S abban a bizonyos áramlásban, a Flow-ban élhetünk.

 

A MÓDSZER – „METHOD”

Amikor eszközöket keresünk a fenti folyamat kimunkálásához és sikerre viteléhez, akkor kifejezetten fontos a megfelelő önreflexió. Az, amely nem túl megengedő és nem is túl szigorú. Ehhez rengeteg visszajelző gyakorlat áll a rendelkezésünkre. A Contact Flow Method® kurzus során ezekkel is foglalkozunk majd.

A fejlődési folyamat másik elengedhetetlen része a tudatos kommunikáció elsajátítása, amelyet nem a reakció irányít. A tudatos kommunikációhoz érzelmi tudatosságra van szükség. Amikor megfigyelőként vagyunk jelen az életünkben, s felismerjük, egy-egy esemény milyen múltban született nyomógombot nyom meg, s az milyen érzelmet hoz elő belőlünk. Nem az érzelmeink vagyunk. S ha ezt megértjük, nem az érzelmeink, érzelmi sérüléseink irányítják majd az életünket. S így élhetünk tudatos életet.

 

Várlak a Contact Flow Method® kurzuson, hogy önazonos, sikeres és boldog életet élhess, és ebben másokat is támogathass.